Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

QUYẾT ĐỊNH: Về công nhận học viên cao học khóa 22 đợt 2 năm 2014  Hit : 2637

10/17/2014 9:40:00 AM

QUYẾT ĐỊNH: Về công nhận học viên cao học khóa 22 đợt 2 năm 2014

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015  Hit : 2

10/16/2014 11:09:00 AM

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

THÔNG BÁO: Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014  Hit : 2079

9/30/2014 8:39:00 AM

THÔNG BÁO: Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014

THÔNG BÁO: Về tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp A2) đối với sinh viên đại học hệ chính quy từ K54 trở về sau, đợt 1 năm học 2014 - 2015  Hit : 754

9/29/2014 1:56:00 PM

THÔNG BÁO: Về tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp A2) đối với sinh viên đại học hệ chính quy từ K54 trở về sau, đợt 1 năm học 2014 - 2015

QUYẾT ĐỊNH: Quy định về công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh khi sinh viên từ khoá 54 hệ đại học chính quy trở về sau đạt chuẩn Tiếng Anh đầu ra hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế  Hit : 683

9/29/2014 11:09:00 AM

QUYẾT ĐỊNH: Quy định về công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh khi sinh viên từ khoá 54 hệ đại học chính quy trở về sau đạt chuẩn Tiếng Anh đầu ra hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH THEO KHUNG B1 CHÂU ÂU ĐỢT 3 - NĂM 2014  Hit : 1115

9/17/2014 4:18:00 PM

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH THEO KHUNG B1 CHÂU ÂU ĐỢT 3 - NĂM 2014

Thông tin nhập học NV2 hệ Đại học, NV1 và NV2 hệ Cao đẳng năm 2014  Hit : 7366

9/11/2014 5:56:00 PM

Thông tin nhập học NV2 hệ Đại học, NV1 và NV2 hệ Cao đẳng năm 2014

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014  Hit : 13757

9/11/2014 4:47:00 PM

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014

THÔNG BÁO: Về xử lý các hồ sơ xét tuyển NV2 không hợp lệ  Hit : 3661

9/4/2014 5:25:00 PM

THÔNG BÁO: Về xử lý các hồ sơ xét tuyển NV2 không hợp lệ

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 - NĂM 2014  Hit : 2440

8/26/2014 3:01:00 PM

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 - NĂM 2014

12