Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử  Hit : 5350

Ngành kỹ thuật điện – điện tử (KTĐ-ĐT) đang là một trong những ngành được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất và đang có những cơ hội phát triển mạnh mẽ trong xã hội hiện ...

Ngành Kỹ thuật công trình biển  Hit : 2293

Đào tạo kỹ sư các chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình biển và các cơ sở hạ tầng ven biển và hải đảo, quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển và hải đảo, đáp ứng mục tiêu và nhu cầu phát ...

Ngành Kỹ thuật cơ khí - Chuyên ngành kỹ thuật ô tô  Hit : 3799

Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, được trang bị kiến thức về khoa học cơ bản; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững; có năng lực thực hành ...

Ngành Thủy văn  Hit : 2837

Thủy văn là ngành đào tạo truyền thống của Trường Đại học Thủy lợi, là ngành khoa học cơ bản, cần thiết trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, ...

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước  Hit : 4571

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư ngành Kỹ thuật tài nguyên nước có khả năng: Nắm chắc những kiến thức cơ bản về Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng CSVN, Những quy luật kinh tế, xã hội.v.v. ...

Ngành Kế toán  Hit : 2745

Đào tạo các chuyên gia kế toán có phẩm chất chính trị, có nhận thức tốt về đạo đức nghề nghiệp, giỏi lý thuyết, chắc thực hành, thành thạo tác nghiệp để có thể làm việc một cách độc lập sau khi tốt ...

Ngành Quản trị kinh doanh  Hit : 3268

Đào tạo các cử nhân Quản trị kinh doanh có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và quản lý; có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh, kỹ năng làm việc nhóm và ...

Ngành Kinh tế  Hit : 2983

Đào tạo các cử nhân Kinh tế có kiến thức nền tảng mạnh và chuyên sâu về kinh tế và quản lý; có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ; có năng lực hoạch định phát ...

Ngành Quản lý xây dựng  Hit : 4329

Đào tạo các kỹ sư, thạc sỹ có kiến thức cơ bản về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng: quản lý tiến độ, quản lý nguồn lực, quản lý‎ tài chính, quản lý chi phí và chất lượng của dự án...

Ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng  Hit : 2489

Là ngành đào tạo kỹ sư có kiến thức nền về Kỹ thuật hạ tầng (gồm: giao thông + thủy lợi + xây dựng).

Ngành Cấp thoát nước  Hit : 2315

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực Cấp thoát nước (CTN). Kỹ sư tốt nghiệp ngành học CTN có kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, thi công, quản ...

Nhóm ngành Công nghệ thông tin  Hit : 1242

Khoa Công nghệ thông tin (http://cse.tlu.edu.vn) gồm 5 Bộ môn và 3 phòng nghiên cứu với 56 giảng viên, trong đó có gần 20 PGS, TS có trình độ chuyên môn cao tốt nghiệp từ các nước có nền khoa học ...

Ngành Kỹ thuật môi trường  Hit : 1368

Đào tạo những kỹ sư Kỹ thuật môi trường phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực, trong đó các kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm khác đáp ứng các yêu cầu ...

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  Hit : 2158

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực là các kỹ sư và chuyên gia có chất lượng cao trong lĩnh vực giao thông, cầu đường, Trường Đại học Thủy lợi đã và đang đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình ...

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng  Hit : 2859

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng là một trong những ngành đào tạo truyền thống của trường Đại học Thủy Lợi, “tạo nên những kỹ sư biến ước mơ thành hiện thực”

Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng  Hit : 2138

Đào tạo kỹ sư với kiến thức chuyên sâu về thiết kế, thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và các vấn đề về địa kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư có khả năng thiết kế, ...

Ngành Kỹ thuật công trình thủy  Hit : 2593

Ngành Kỹ thuật công trình thủy tiền thân là ngành Thuỷ công - Thuỷ điện, với mục tiêu đào tạo kỹ sư có tư tưởng đạo đức tốt, sức khỏe, thẩm mĩ và có năng lực thiết kế, thi công và quản lý khai thác ...

Ngành Kỹ thuật hóa học  Hit : 1957

Ngành Kỹ thuật Hóa học - Đại học Thủy Lợi lấy phương châm “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh” làm kim chỉ nam cho hoạt động đào tạo của mình.