Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 9:09:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

1./ Giới thiệu chung

Ngành KTPM cung cấp các kiến thức chuyên sâu giúp phát triển, sử dụng và bảo trì phần mềm một cách có hệ thống, có kỷ luật.Mục tiêu hướng đến sinh viên ra trường có thể làm hòa nhập nhanh chóng với môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp tại các công ty, tập đoàn phát triển phần mềm.

2./ Chương trình đào tạo

Chương trình được thiết kế dựa trên việc nghiên cứu và kế thừa các chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu trong nước và nước ngoài.

Chương trình trang bị cho người học các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin; quy trình phát triển phần mềm, từ phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm. Ngoài ra người học còn được trang bị Tiếng Anh, tiếng Nhật đáp ứng nhu cầu đọc tài liệu chuyên ngành, giao tiếp, làm việc trong các tổ chức, công ty trong và ngoài nước và thực hành, làm các Project ứng dụng thực tế, thực tập tại các đơn vị, doanh nghiệp liên kết hợp tác với Khoa, Trường.

3./ Cơ hội việc làm

Nhu cầu thị trường

- Thị trường CNTT Việt Nam nổi tiếng chủ yếu về dịch vụ gia công phần mềm - outsourcing. Việt Nam hiện nằm trong top 10 nước hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương và 30 của thế giới về gia công và phát triển phần mềm.

- Theo VietnamWorks, đến năm 2020 Việt Nam sẽ thiếu hơn 500.000 nhân lực CNTT, trong đó Kỹ thuật Phần mềm là ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất. Việt Nam đang rất thiếu các chuyên gia CNTT vừa giỏi về chuyên môn vừa thông thạo ngoại ngữ và có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

- Có nhiều cơ hội tham gia thị trường lao động CNTT toàn cầu.

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành:

-          Lập trình viên, kỹ sư phần mềm, nhà phân tích thiết kế phần mềm

-          Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu ở các Trường, Viện, Trung tâm

-          Kỹ sư trưởng của các dự án phần mềm, nhà quản trị dự án phần mềm,

 

Ngành Kỹ thuật phần mềm đảm bảo tương lai ổn định cho bạn!

 

Các tin khác