Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 10:09:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

1. Mục tiêu đào tạo

       Đào tạo các cử nhân Kinh tế có kiến thức nền tảng mạnh và chuyên sâu về kinh tế và quản lý; có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ; có năng lực hoạch định phát triển, tiếp cận và thực hiện các công việc về quản lý, điều hành, dự báo, và phân tích các vấn đề kinh tế và quản lý tài nguyên, môi trường; phân tích và hoạch định chính sách phát triển Kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề của khu vực công trong nền kinh tế thị trường; phát triển kinh tế với quản lý môi trường và các vấn đề xã hội; phân tích các vấn đề kinh tế thế giới.

2. Chương trình đào tạo và nội dung chương trình

-      Thời gian đào tạ 4 năm

-      Chuyên ngành đào tạ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Kinh tế phát triển và Kinh tế quốc tế

-      Nội dung chương trình: bao gồm 130 tín chỉ trong đó có 34 tín chỉ khối kiến thức đại cương trang bị kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; Kinh tế xã hội;32 tín chỉ khối kiến thức cơ sở khối ngành Kinh tế cung cấp một nền tảng kiến thức kinh tế vững chắc; 37 tín chỉ khối kiến thức ngành Kinh tế như: Kinh tế Môi trường, Kinh tế phát triển, Kinh tế Quản lý, Giới thiệu các mô hình kinh tế, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế lượng…nhằm cung cấp những kiến thức chuyên môn về mô hình phân tích, công cụ thực hiện các vấn đề kinh tế trong lĩnh vực thị trường cũng như khu vực công cộng; 34 tín chỉ khối chuyên sâu về chuyên ngành mà sinh viên theo đuổi phù hợp với định hướng nơi làm việc sau này của sinh viên trong đó có 7 tín chỉ Học phần tốt nghiệp nhằm kiểm tra đánh giá toàn bộ lượng kiến thức mà sinh viên đã thu nhận được trong 7 học kỳ trước giúp sinh viên biết cách tổng hợp, sắp xếp và vận dụng các kiến thức đó trong thực tiễn.

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

       Với chủ trương phát triển và hội nhập kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt nam đòi hỏi ngày càng nhiều cử nhân kinh tế có trình độ chuyên môn cao như khả năng phân tích, dự báo và ra quyết định trước những biến động kinh tế trong khu vực thị trường trong và ngoài nước, cũng như trong khu vực công như quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu,…Hơn nữa, với sự mở rộng ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt nam cũng tạo nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho sinh viên tốt nghiệp ở nhiều vị trí khác nhau ở các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

       Các sinh viên tốt nghiệp theo chương trình này, ngoài kiến thức chuyên môn, còn được trang bị phương pháp tư duy lô-gic, kiến thức chuyên môn vững vàng, được trang bị kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, nên các sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc ngay tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với tư cách là các cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, tham gia hoạch định chính sách, tư vấn…tại các địa chỉ như: các Bộ, Ngành, Viện kinh tế trung ương cũng như địa phương, làm tư vấn về kinh tế tài nguyên môi trường cho các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức giáo dục, viện nghiên cứu, các dự án và chương trình phát triển kinh tế, … ; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

5. Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi

-      Có các chương trình định hướng học tập và định hướng nghề nghiệp, lộ trình học tập, rèn luyện rõ ràng.

-      Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, năng nổ, được đào tạo bài bản về Ngành Kinh tế tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thực tiễn.

-      Hầu hết các giáo trình và tài liệu giảng dạy được biên soạn và biên dịch từ giáo trình giảng dạy hiện đại, cập nhật của các trường đại học quốc tế. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị các công cụ nghiên cứu, thực hành phân tích định lượng bằng các phần mềm hiện đại hỗ trợ giải quyết các bài toán kinh tế phổ biến như LINGO 16, GAMS, STATA 12,…

-      Trường nằm tại trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại, có rất nhiều cơ hội làm thêm, trải nghiệm thực tiễn hoạt động kinh doanh

-      Cơ sở vật chất của trường đầy đủ, tiện nghi.

6. Thông tin liên hệ

         Bộ môn Kinh tế

       GS.TSKH. Nguyễn Khắc Minh: khacminh@gmail.com

       Ths Đào Văn Khiêm: bicon97@gmail.com

       ThS.Bùi Thị Thu Hòa: thuhoa.ktcs@tlu.edu.vn

Các tin khác