Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

2/14/2017 3:40:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Danh sách thí sinh học chuyển đổi đăng ký dự thi cao học đợt 1 năm 2017 thuộc đối tượng ngành gần xem tại link sau: 

http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/Upload/Tuyensinh/SDH/2017/DS_ChuyenDoi_Dot1_nam2017.pdf

Chú ý: Danh sách sđược cập nhật thường xuyên 

 

 

Các tin khác