Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2016 (Khóa 36 đợt 1)  Hit : 20583

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2016 (Khóa 36 đợt 1)

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2014 (Khóa 34 đợt 2)  Hit : 4152

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2014 (Khóa 34 đợt 2)

DANH MỤC CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ TẠI NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH  Hit : 4879

DANH MỤC CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ TẠI NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2014  Hit : 5343

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2014

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2013 Theo Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 (Đề án 911)  Hit : 3454

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911) trong nước như sau:

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2013  Hit : 3545

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ ...

Thông tin đào tạo tiến sĩ năm 2012 của Trường Đại học Thủy Lợi  Hit : 3389

Năm 2012, Trường Đại học Thủy Lợi tuyển sinh NCS như sau:

QĐ Về phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 19 đợt 2 năm 2011  Hit : 3151

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết đinh danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 19 đợt 2 năm 2011 như sau:

Thông báo về phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2011  Hit : 2739

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo về việc tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2011 như sau:

Tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ đợt 2 năm 2011  Hit : 2982

Trường Đại học Thuỷ Lợi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2011 như sau :.

Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ và NCS năm 2010  Hit : 2183

Căn cứ Công văn số 13/BGDĐT-GDĐH ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị tuyển sinh sau đại học năm 2010, Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo ...

Quyết định về điểm trúng tuyển của tuyển sinh Sau đại học năm 2009  Hit : 1949

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định Về công nhận học viên cao học khóa 17 năm 2009 như sau:

Thông báo phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2009  Hit : 1948

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2009 như sau:

Lịch thi tuyển sinh Cao học và NCS năm 2009  Hit : 2130

Căn cứ Công văn số 3816/BGDĐT ngày 08/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Lịch thi tuyển sinh sau đại học kỳ thi tháng 8 năm 2009, Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo lịch thi tuyển sinh cao học, ...

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2009  Hit : 1876

Trường đại học Thủy Lợi xin thông báo kế hoạch Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2009 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2008  Hit : 1976

Trường Đại học Thuỷ Lợi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2008 như sau:

Thông báo tuyển sinh Tạo nguồn đào tạo tiến sỹ ở CHLB Đức  Hit : 3434

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Công nghệ Sinh học-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Tổng hợp Greifswald-Cộng ...