Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

THÔNG BÁO: Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015  Hit : 10406

THÔNG BÁO: Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015

THÔNG BÁO: Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2013  Hit : 24469

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ngày 25/12/2012 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển ...

Danh sách trúng tuyển và Thời gian nhập học và thủ tục cần thiết khi nhập học hệ liên thông trình độ đại học đợt 2 năm 2012  Hit : 8594

Danh sách trúng tuyển và Thời gian nhập học và thủ tục cần thiết khi nhập học hệ liên thông trình độ đại học đợt 2 năm 2012

THÔNG BÁO: Về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Liên thông năm 2012  Hit : 6578

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Hệ liên thông trình độ Đại học đợt 2- năm 2012 như sau:

THÔNG BÁO: Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học Đợt 2 năm 2012  Hit : 7680

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học Đợt 2 năm 2012 như sau:

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2012 (đợt 1)  Hit : 8389

Số: 800/ĐHTL-ĐH&SĐH V/v – Lịch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2012

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo lịch thi Tuyển sinh hệ Liên thông hoàn chỉnh kiến thức đại học được tổ chức vào các ngày 5/10/2012 và ngày 6/10/2012  Hit : 7269

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo lịch thi Tuyển sinh hệ Liên thông hoàn chỉnh kiến thức đại học được tổ chức vào các ngày 5/10/2012 và ngày 6/10/2012

Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2012  Hit : 6236

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2012 như sau:

Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2011  Hit : 5719

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2011 như sau:

Lịch thi liên thông 2011  Hit : 5822

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Lịch thi liên thông trình độ đại học năm 2011 như sau:

Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2010  Hit : 2266

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2010 như sau:

Kết quả thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2010  Hit : 2096

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thuỷ lợi trân trọng thông báo đến các Thí sinh dự thi "kết quả thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2010":

Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển hệ liên thông trình độ đại học 2009  Hit : 1841

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển hệ liên thông trình độ đại học 2009 như sau:

Lịch nhập học Hệ Liên thông trình độ Đại học năm 2009  Hit : 1817

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Lịch nhập học Hệ Liên thông trình độ Đại học năm 2009 như sau:

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ Đại học năm 2009  Hit : 1854

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2009 như sau:

Thông báo về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2008  Hit : 1736

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2008 như sau:

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2008  Hit : 1752

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2008 như sau:

Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học Tại chức tại Cơ sở 2 – ĐH Thủy lợi năm 2006  Hit : 1937

Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học Tại chức tại Cơ sở 2 – ĐH Thủy lợi năm 2006 như sau:

Kết quả thi chuyển hệ Cao đẳng lên Đại học năm 2006  Hit : 1862

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo đã có điểm thi chuyển hệ từ Cao đẳng lên Đại học năm 2006 như sau: