Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

THÔNG BÁO: Về phúc khảo các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2012  Hit : 3787

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo về việc tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2012 như sau:

Thông báo về phúc khảo các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2012  Hit : 4844

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo về việc tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2012 như sau:

Thông tin đào tạo thạc sĩ năm 2012 của Trường Đại học Thủy Lợi  Hit : 6321

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo thông tin đào tạo thạc sĩ 2012 như sau :