Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

QĐ Về phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 19 đợt 2 năm 2011  Hit : 3037

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết đinh danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 19 đợt 2 năm 2011 như sau:

Thông báo về phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2011  Hit : 2113

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo về việc tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2011 như sau:

TUYẾN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2011  Hit : 2389

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo số 389 QĐ-ĐHTL về Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 2 năm 2011 như sau: