Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ và NCS năm 2010  Hit : 2020

Căn cứ Công văn số 13/BGDĐT-GDĐH ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị tuyển sinh sau đại học năm 2010, Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo ...

THÔNG BÁO Về phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2010  Hit : 1883

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo về việc tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2010 như sau: