Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Quyết định về điểm trúng tuyển của tuyển sinh Sau đại học năm 2009  Hit : 2047

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định Về công nhận học viên cao học khóa 17 năm 2009 như sau:

Thông báo phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2009  Hit : 1898

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2009 như sau:

Quyết định về công nhận học viên cao học khóa 17 năm 2009  Hit : 2026

Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo Quyết định Về công nhận học viên cao học khóa 17 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi như sau:

Thông báo về các môn thi Tuyển sinh cao học năm 2009 đối với chuyên ngành Khoa học môi trường  Hit : 1934

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh thi tuyển sinh cao học năm 2009 chuyên ngành Khoa học môi trường, Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo môn thi tuyển sinh cao học vào chuyên ngành Khoa ...

Thông báo về các trường hợp miễn thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2009  Hit : 1970

Trường Đại học Thuỷ lợi xin thông báo điều kiện và kế hoạch nhận hồ sơ xin miễn thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2009 như sau:

Lịch thi tuyển sinh Cao học và NCS năm 2009  Hit : 1925

Căn cứ Công văn số 3816/BGDĐT ngày 08/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Lịch thi tuyển sinh sau đại học kỳ thi tháng 8 năm 2009, Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo lịch thi tuyển sinh cao học, ...

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2009  Hit : 2081

Trường đại học Thủy Lợi xin thông báo kế hoạch Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2009 như sau: