Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 1:03:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
      Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Kết quả tuyển sinh cao học 2007 - Đợt 2

Xin bấm vào liên kết sau:

Kết quả thi tuyển sinh cao học 2007 - Đợt 2