Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 2:18:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Căn cứ Công văn số 13/BGDĐT-GDĐH ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị tuyển sinh sau đại học năm 2010, Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ vào các ngày 26, 27, 28/3/2010 và xét tuyển Nghiên cứu sinh từ ngày 29/3/2010 đến ngày 09/4/2010.

      Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo tới các thí sinh được biết và kính đề nghị các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ và xét tuyển Nghiên cứu sinh vào Trường Đại học Thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

      Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học – Trường Đại học Thủy lợi

     175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

      Điện thoại 04.38524529 - 04. 35631537

      Email: daotao@wru.edu.vn