Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2008  Hit : 1963

Trường Đại học Thuỷ Lợi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2008 như sau:

Thông báo tuyển sinh Tạo nguồn đào tạo tiến sỹ ở CHLB Đức  Hit : 3423

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Công nghệ Sinh học-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Tổng hợp Greifswald-Cộng ...