Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Kết quả thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học năm 2011  Hit : 2584

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo kết quả tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2011, chi tiết từng khu vực trong file đính kèm,

Thông báo tuyển sinh ĐH Thủy lợi Hệ vừa làm vừa học Khóa 46 năm 2011 tại Trường ĐHTL - Hà Nội  Hit : 3546

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo tuyển sinh Đại học hê vừa làm vừa học Khóa 46 năm 2011 tại Trường ĐHTL - Hà Nội như sau: