Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Kết quả điểm thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt II năm 2010  Hit : 2261

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủy lợi thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh đại học Hệ VLVH đợt II năm 2010 của Trường Đại học Thủy lợi như sau:

Kết quả thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2010 khu vực Nghệ An và Sông Đà 7  Hit : 1966

Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo "KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NGHỆ AN 3 và SÔNG ĐÀ 7".

Thông báo về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh ĐH hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2010  Hit : 1852

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh ĐH theo hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2010 như sau: