Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo tuyển sinh Khóa 44 năm 2009 hệ Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thủy lợi  Hit : 2132

Trường ĐH Thuỷ lợi thông báo tuyển sinh Khóa 44 năm 2009 hệ Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thủy lợi như sau:

Kết quả trúng tuyển ĐH hệ vừa học vừa làm 2008 đợt 2  Hit : 1983

Thông tin bao gồm: Danh sách trúng tuyển (04 danh sách), Quyết định trúng tuyển (04 QĐ), Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh ĐH the hình thức vừa làm vừa học năm 2008...

Thông báo tuyển sinh ĐH Thủy Lợi hệ vừa làm vừa học Khóa 43 Năm 2008 tại trường ĐH Thủy Lợi - Hà Nội  Hit : 2098

Trường Đại học Thủy Lợi xin Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học Khóa 43 Năm 2008 tại trường ĐH Thủy Lợi - Hà Nội như sau: