Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo kết quả tuyển sinh Hệ vừa học vừa làm năm 2007  Hit : 1946

Trường ĐH Thủy Lợi xin thông báo kết quả tuyển sinh Hệ vừa học vừa làm năm 2007 tại các điểm thi: Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải Dương, Sông Đà

Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2007  Hit : 2074

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học (hệ Tại chức cũ) đợt I, II năm 2007 như sau:

Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường CNKT Việt Xô – Sông Đà năm 2006)  Hit : 1854

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường CNKT Việt Xô – Sông Đà năm 2006) như sau:

Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường THKT NN&PTNT Hà Tĩnh năm 2006  Hit : 1911

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường THKT NN&PTNT Hà Tĩnh năm 2006 như sau: