Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Danh sách trúng tuyển và Thời gian nhập học và thủ tục cần thiết khi nhập học hệ liên thông trình độ đại học đợt 2 năm 2012  Hit : 8637

Danh sách trúng tuyển và Thời gian nhập học và thủ tục cần thiết khi nhập học hệ liên thông trình độ đại học đợt 2 năm 2012

THÔNG BÁO: Về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Liên thông năm 2012  Hit : 6613

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Hệ liên thông trình độ Đại học đợt 2- năm 2012 như sau:

THÔNG BÁO: Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học Đợt 2 năm 2012  Hit : 7731

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học Đợt 2 năm 2012 như sau:

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2012 (đợt 1)  Hit : 8433

Số: 800/ĐHTL-ĐH&SĐH V/v – Lịch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2012

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo lịch thi Tuyển sinh hệ Liên thông hoàn chỉnh kiến thức đại học được tổ chức vào các ngày 5/10/2012 và ngày 6/10/2012  Hit : 7305

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo lịch thi Tuyển sinh hệ Liên thông hoàn chỉnh kiến thức đại học được tổ chức vào các ngày 5/10/2012 và ngày 6/10/2012

Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2012  Hit : 6288

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2012 như sau: