Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2011  Hit : 5755

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2011 như sau:

Lịch thi liên thông 2011  Hit : 5857

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Lịch thi liên thông trình độ đại học năm 2011 như sau: