Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2010  Hit : 2309

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2010 như sau:

Kết quả thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2010  Hit : 2137

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thuỷ lợi trân trọng thông báo đến các Thí sinh dự thi "kết quả thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2010":