Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển hệ liên thông trình độ đại học 2009  Hit : 1878

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển hệ liên thông trình độ đại học 2009 như sau:

Lịch nhập học Hệ Liên thông trình độ Đại học năm 2009  Hit : 1849

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Lịch nhập học Hệ Liên thông trình độ Đại học năm 2009 như sau:

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ Đại học năm 2009  Hit : 1897

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2009 như sau: