Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2008  Hit : 1772

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2008 như sau:

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2008  Hit : 1796

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2008 như sau: