Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

1/6/2017 9:43:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1431/TB-ĐHTL

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2017 (Khóa 37 đợt 1)


Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Các chuyên ngành tuyển sinh:

STT

Chuyên ngành

Mã số

1 

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

62580202

2

Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, Tưới tiêu cho cây trồng)

62580212

3

Môi trường đất và nước

62440303

4

Địa kỹ thuật xây dựng

62580211

5

Cơ học vật rắn

62440107

6

Cơ học chất lỏng

62440108

7

Kỹ thuật môi trường

62520320

8

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

62580210

9

 

Thủy văn học (Thủy văn học, Phát triển nguồn nước, Chỉnh trị sông và bờ biển)

62440224

10

Kỹ thuật công trình biển

62580203

2. Tuyển sinh theo hình thức: Xét tuyển

3. Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung hoặc không tập trung, thời gian từ 3-5 năm

4. Điều kiện dự tuyển:

 a) Về văn bằng: Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Danh mục các ngành, chuyên ngành phù hợp và các chuyên ngành gần (Phụ lục 1).

b) Có bài luận về dự định nghiên cứu: (yêu cầu về bài luận xem Phụ lục 2).

c) Có hai thư giới thiệu: (yêu cầu về thư giới thiệu xem Phụ lục 2).

d) Về trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ dùng xét tuyển là một trong năm ngoại ngữ: tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức hoặc Trung. Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 (xem Phụ lục 3);

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

5. Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Đơn xin xét tuyển (Điền đầy đủ thông tin theo mẫu chung của trường);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;
- Công văn cử đi dự xét tuyển NCS (đối với người đã có việc làm); đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt, không vi phạm pháp luật;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;

 - Bản sao hợp lệ (công chứng nhà nước): Bằng tốt nghiệp Đại học và Bảng điểm Đại học; Bằng Thạc sĩ và bảng điểm cao học;
 - Bài luận, đề cương nghiên cứu (nếu đã xác định được tên đề tài), 02 thư giới thiệu;

 - Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn theo quy định;

 - Bài báo (nếu có); 02 ảnh cỡ 4x6, 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ;

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

 - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Trước ngày 20/3/2017.

 - Thời gian dự kiến xét tuyển: Trong tháng 4, 5 năm 2017.

Địa điểm: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH của Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Mọi thông tin xin liên hệ: Điện thoại: 04.38521441 hoặc xem chi tiết thông tin trên website: tuyensinh.tlu.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT, Bộ NN&PTNT (để b/c);

- ĐU, BGH(để b/c);

- Các cơ quan, Trường ĐH, CĐ, Viện NC;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

       TL. HIỆU TRƯỞNG

       PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

     (đã ký)

 

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

 
 Phụ lục kèm theo
 
 

Các tin khác