Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2014 (Khóa 34 đợt 2)  Hit : 4146

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2014 (Khóa 34 đợt 2)

DANH MỤC CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ TẠI NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH  Hit : 4854

DANH MỤC CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ TẠI NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2014  Hit : 5331

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2014