Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 10:28:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung ngành kế toán

        Đào tạo các chuyên gia kế toán có phẩm chất chính trị, có nhận thức tốt về đạo đức nghề nghiệp, giỏi lý thuyết, chắc thực hành, thành thạo tác nghiệp để có thể làm việc một cách độc lập sau khi tốt nghiệp.

        Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính

Mục tiêu chuyên ngành

Kế toán xây dựng

        Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về ngành kế toán và kiến thức, kỹ năng căn bản về các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động về đầu tư xây dựng cơ bản, dự án xây dựng, nhận thầu xây dựng công trình

        Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm ở các vị trí công việc:

+      Tổ chức công tác kế toán cho Ban quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án và dự án đầu tư xây dựng công trình.

+      Tổ chức và thực hiện công tác kế toán cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư thương mại, dịch vụ, dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng công trình, doanh nghiệp thi công xây dựng công trình.

+      Làm chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực định giá xây dựng (Lập giá dự thầu, đề xuất tài chính, lập hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, thẩm tra tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình)

Kế toán doanh nghiệp

        Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức căn bản và chuyên sâu về các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính

        Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm ở các vị trí công việc:

+      Tổ chức công tác kế toán, tham gia xây dựng chính sách kinh tế, tài chính, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán độc lập tại các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

+      Mặt khác, có thể đảm nhận công việc chuyên môn nghiệp vụ trong các công ty kiểm toán, các tổ chức tài chính

+      Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu kinh tế tài chính

2. Chương trình đào tạo và nội dung chương trình

-      Thời gian đào tạ 4 năm

-      Chuyên ngành đào tạo (nếu có)

        Kế toán xây dựng                                        

        Kế toán doanh nghiệp

-      Nội dung chương trình:

-       Hệ đào tạo

+       Đại học chính quy

+       Đại học vừa làm vừa học

+       Liên thông đại học

+       Chuyên đề kế toán ngắn hạn

-       Chuyên ngành đào tạo hệ đại học:

-       Danh hiệu khoa học: Cử nhân kế toán

-       Chương trình đào tạ Cập nhật thường xuyên phù hợp với yêu cầu thực tế và bám sát chương trình đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài nước                     

-      Các môn học phụ trách thuộc các lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

+       Kế toán là 1 nghề phát triển trên toàn thế giới, có thu nhập tốt, có nhiều cơ hội thăng tiến. Bắt đầu sự nghiệp với vị trí gần với quản trị cao cấp trong sơ đồ tổ chức; không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự thay đổi của chu kỳ kinh doanh hay hiện tượng thất nghiệp theo mùa.

+       Tất cả các tổ chức từ lớn tới nhỏ hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận hay phi lợi nhuận cũng cần tới kế toán: Tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, trường học, cửa hàng, trạm xăng…

+      Kế toán viên có thể thi chứng chỉ hành nghề kế toán độc lập như bác sỹ và luật sư. CPA (Certified Public Accountans). Kế toán viên độc lập thực hiện dịch vụ tư vấn kế toán cho mọi đối tượng và nhận phí tư vấn.

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

+      Các bộ phận chức năng về kế toán, kiểm toán, tài chính trong các cơ quan, doanh nghiệp, Bộ, Ngành và các đơn vị khác;

+      Cung cấp dịch vụ kế toán độc lập sau khi thi đạt các chứng chỉ hành nghề kế toán kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế;

+      Giảng viên, nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

+      Có khả năng tự nghiên cứu để làm việc được ở các bộ phận chức năng khác (kinh doanh, lập kế hoạch, thuế, giao dịch chứng khoán, ngân hàng ….).

5. Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi

+       Trang bị kiến thức lý thuyết căn bản và chuyên sâu trên cơ sở tài liệu giảng dạy của các giảng viên, tổ chức, các tác giả uy tín.

+       Chú trọng vào nội dung thực hành: Thực hành kế toán doanh nghiệp mô phỏng, xử lý các tình huống kế toán có trên thực tế do giảng viên giới thiệu.

+       Tạo môi trường học tập chuyên nghiệp, định hướng người học thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính để xử lý các tình huống kế toán phát sinh tạo cho người học tâm lý tự tin khi tiếp xúc thực tế sau khi ra trường.

6. Thông tin liên hệ

        Bộ môn Kế toán- Trường đại học Thuỷ lợi

        Số 175 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nôi

        Điện thoại: 0435.643.106. Website: fem.wru.edu.vn

        E-mail: Bmketoan@tlu.edu.vn

Các tin khác