Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/25/2016 4:36:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngành Kỹ thuật Hóa học với thời gian đào tạo 4,5 năm theo hai hướng chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa Vô cơ và Kỹ thuật Hóa Hữu cơ. Sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học sẽ được đào tạo về lý thuyết và thực hành thuộc 3 khối kiến thức bao gồm: đại cương; cơ sở khối ngành, cơ sở ngành và chuyên ngành.
 
 
Ngành Kỹ thuật Hóa học - Tiếp nối đam mê - Chắp cánh tương lai! 
 
Biên tập: Bình Dương 

Các tin khác