Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/27/2016 12:51:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
(TLU) Ngành Kỹ thuật Công trình thủy tiền thân là ngành Thủy công - Thủy điện, với hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, hàng ngàn kỹ sư thủy lợi đã được đào tạo, đóng góp lớn vào công cuộc trị thủy, phòng chống thiên tai và xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện lớn từ Bắc vào Nam.
 

Các tin khác