Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/27/2016 1:03:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực là các kỹ sư và chuyên gia có chất lượng cao trong lĩnh vực giao thông, cầu đường, Trường Đại học Thủy lợi đã và đang đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin khác