Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 3:33:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
(TLU) Cử nhân kế toán được trang bị kiến thức về lĩnh vực kế tóan, nắm vững kiến thức khoa học về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; Các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán; có khả năng thích ứng cao với thực tiễn xó hội; có kỹ năng vận dụng thành thạo và sáng tạo những nguyên lý kế tóan và quản trị kinh doanh vào thực tiễn.
 

Các tin khác