Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 3:34:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Đào tạo kỹ sư trong lĩnh vực cấp thoát nước. Kỹ sư Cấp thoát nước được trang bị các kiến thức liên quan đến sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, nâng cao điều kiện sống của người dân; được trang bị những kiến thức để có thể nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, xây dựng, tổ chức, quản lý và khai thác hệ thống và công trình Cấp nước cho công nghiệp, dân sinh.
 

Các tin khác