Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 3:37:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
(TLU) Hệ thống thông tin (HTTT): Đào tạo kỹ sư hướng đến kết hợp phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng để phân tích dữ liệu và xử lý thông tin. Với sự phát triển mạnh của công nghệ cao, cơ hội và nhu cầu việc làm ngành HTTT có triển vọng rộng mở. Thời gian đào tạo 4 năm.
 

Các tin khác