Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 3:42:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
(TLU) Đào tạo kỹ sư trong lĩnh vực trái đất. Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ được đào tạo kiến thức cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành về trắc địa, bản đồ, GIS, GPS, viễn thám,...cung cấp các kỹ năng cần thiết trong các lĩnh vực: trắc địa, địa chính, bản đồ, quy hoạch thành phố, nông thôn, quản lý đô thị, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, quản lý đất đai, quy hoạch và sử dụng đất, khảo sát thi công công trình, quan trắc biến dạng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp.
 

Các tin khác