Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 3:43:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
(TLU) Đào tạo kỹ sư trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Kỹ sư kỹ thuật cơ khí được trang bị những kiến thức về xã hội, kỹ năng giao tiếp, các kiến thức khoa học cơ bản, tin học, ngoại ngữ, máy xây dựng, máy thủy lực, thiết bị thủy lợi, thủy điện, thiết kế chế tạo, kỹ thuật điện, điều khiển tự động.
 

Các tin khác