Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 3:44:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Đào tạo kỹ sư trong lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng . Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng được trang bị kiến thức về công trình dân dụng, thủy lợi và giao thông nông thôn, công trình điện dân dụng và công nghiệp, có kiến thức chuyên môn để quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn.
 

Các tin khác