Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 3:46:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực thuỷ văn, tài nguyên nước. Kỹ sư Thuỷ văn và tài nguyên nước ngoài kiến thức cơ bản còn được trang bị các kiến thức về: Sự phân bố nước theo không gian và thời gian; Số lượng và chất lượng nước; Giải pháp kỹ thuật quản lý và khai thác tài nguyên nước; Cảnh báo và dự báo rủi ro do nước gây ra. Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
"> 

Các tin khác