Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TUYỂN SINH HỆ VLVH NĂM 2015  Hit : 5819

TUYỂN SINH HỆ VLVH NĂM 2015

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Đại học Thủy lợi hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thủy lợi (Khoá 49 - Năm 2014)  Hit : 10146

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Đại học Thủy lợi hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thủy lợi (Khoá 49 - Năm 2014)

THÔNG BÁO: Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2013  Hit : 1687

THÔNG BÁO: Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2013

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt danh sách miễn thi tuyển sinh tại kỳ thi tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2013  Hit : 1745

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt danh sách miễn thi tuyển sinh tại kỳ thi tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2013

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2013  Hit : 1805

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013  Hit : 6593

Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2013

Kết quả thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học năm 2011  Hit : 2231

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo kết quả tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2011, chi tiết từng khu vực trong file đính kèm,

Thông báo tuyển sinh ĐH Thủy lợi Hệ vừa làm vừa học Khóa 46 năm 2011 tại Trường ĐHTL - Hà Nội  Hit : 3098

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo tuyển sinh Đại học hê vừa làm vừa học Khóa 46 năm 2011 tại Trường ĐHTL - Hà Nội như sau:

Kết quả điểm thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt II năm 2010  Hit : 1902

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủy lợi thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh đại học Hệ VLVH đợt II năm 2010 của Trường Đại học Thủy lợi như sau:

Kết quả thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2010 khu vực Nghệ An và Sông Đà 7  Hit : 1680

Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo "KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NGHỆ AN 3 và SÔNG ĐÀ 7".

Thông báo về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh ĐH hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2010  Hit : 1560

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh ĐH theo hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2010 như sau:

Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học theo hình thức Vừa làm vừa học tại TTGDTX tỉnh Yên Bái, TTGDTX Tp.Hải Phòng  Hit : 3700

Trường Đại học Thủy lợi xin thông báp Quyết định hê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học theo hình thức vừa làm vừa học tại TTGDTX tỉnh Yên Bái, TTGDTX Tp.Hải Phòng của Chủ tịch ...

Thông báo về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh ĐH theo hình thức vừa làm vừa học năm 2009  Hit : 1780

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Đại học theo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2009, tổ chức tại Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Định, ...

Kết quả tuyển sinh và thông báo phúc tra đại học theo hình thức vừa làm vừa học năm 2009  Hit : 1740

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Đại học theo hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2009, tổ chức tại Đắc Lắk và Sông Đà-Hòa Bình như sau:

Thông báo tuyển sinh Khóa 44 năm 2009 hệ Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thủy lợi  Hit : 1798

Trường ĐH Thuỷ lợi thông báo tuyển sinh Khóa 44 năm 2009 hệ Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thủy lợi như sau:

Kết quả trúng tuyển ĐH hệ vừa học vừa làm 2008 đợt 2  Hit : 1678

Thông tin bao gồm: Danh sách trúng tuyển (04 danh sách), Quyết định trúng tuyển (04 QĐ), Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh ĐH the hình thức vừa làm vừa học năm 2008...

Thông báo tuyển sinh ĐH Thủy Lợi hệ vừa làm vừa học Khóa 43 Năm 2008 tại trường ĐH Thủy Lợi - Hà Nội  Hit : 1717

Trường Đại học Thủy Lợi xin Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học Khóa 43 Năm 2008 tại trường ĐH Thủy Lợi - Hà Nội như sau:

Thông báo kết quả tuyển sinh Hệ vừa học vừa làm năm 2007  Hit : 1657

Trường ĐH Thủy Lợi xin thông báo kết quả tuyển sinh Hệ vừa học vừa làm năm 2007 tại các điểm thi: Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải Dương, Sông Đà

Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2007  Hit : 1736

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học (hệ Tại chức cũ) đợt I, II năm 2007 như sau:

Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường CNKT Việt Xô – Sông Đà năm 2006)  Hit : 1576

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường CNKT Việt Xô – Sông Đà năm 2006) như sau:

Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường THKT NN&PTNT Hà Tĩnh năm 2006  Hit : 1571

Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường THKT NN&PTNT Hà Tĩnh năm 2006 như sau: