Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 2:19:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Trường Đại học Thuỷ Lợi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2011 như sau :.

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ

1. Đào tạo trình độ Thạc sĩ: tuyển học viên Cao học khóa 19 vào 12 chuyên ngành:

  1.1. Thủy văn học(V) Mã số: 60-44-90

  1.2. Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước (Q) Mã số: 60-62-30

  1.3. Xây dựng công trình thủy (C) Mã số: 60-58-40

  1.4. Tưới tiêu cho cây trồng (TT) Mã số: 60-62-27

  1.5. Khoa học môi trường (MT) Mã số: 60-85-02

  1.6. Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường (KT) Mã số: 60-31-16

  1.7. Phát triển nguồn nước(PN) Mã số: 60-44-92

  1.8. Cấp thoát nước (CTN) Mã số: 60-58-70

  1.9. Chỉnh trị sông và bờ biển Mã số: 60-44-94

  1.10. Quản lý xây dựng

  1.11. Xây dựng công trình biển Mã số: 60-58-45

  1.12. Địa kỹ thuật xây dựng Mã số: 60-58-60

2. Đào tạo trình độ Tiến sĩ: Tuyển nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 31vào 12 chuyên ngành:

  2.1. Cơ học vật thể rắn Mã số: 62-44-21-01

  2.2. Cơ học chất lỏng Mã số: 62-44-22-01

  2.3. Thủy văn học Mã số: 62-44-90-01

  2.4. Phát triển nguồn nước Mã số: 62-44-92-01

  2.5. Chỉnh trị sông và bờ biển Mã số: 62-44-94-01

  2.6. Xây dựng công trình thủy Mã số: 62-58-40-01

  2.7. Địa kỹ thuật xây dựng Mã số: 62-58-60-01

  2.8. Cấp thoát nước Mã số: 62-58-70-01

  2.9. Tưới tiêu cho cây trồng Mã số: 62-62-27-01

  2.10. Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước Mã số: 62-62-30-01

  2.11. Môi trường đất và nước Mã số: 62-85-02-05

  2.12. Công nghệ môi trường nước và nước thải Mã số: 62-85-06-01

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ XÉT TUYỂN NCS

1. Đơn xin dự thi (Điền đầy đủ thông tin theo mẫu chung của trường);

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);

3. Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định nhân sự (nếu đang công tác tại cơ quan);

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;

5. Bản sao hợp lệ các giấy tờ pháp lý để xác nhận về thâm niên nghề nghiệp (nếu cần);

6. Bản sao hợp lệ (công chứng nhà nước):

- Đối tượng đăng ký dự thi Cao học: Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học;

- Đối tượng đăng ký xét tuyển NCS: Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học, Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Bảng điểm cao học;

- Đề cương nghiên cứu, bài luận về dự định nghiên cứu, 2 thư giới thiệu của hai nhà khoa học hoặc một thư giới thiệu của nhà khoa học và một thư giới thiệu của của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh, Bản sao chụp các bài báo khoa học.

8. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên(nếu có);

9. 02 ảnh cỡ 4x6, 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ để trường gửi giấy báo thi.

Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ khi có đầy đủ các mục trên.

IV. HÌNH THỨC THI TUYỂN

4.1 Trình độ Thạc sĩ: Thi tuyển 3 môn: Toán, môn cơ sở (tuỳ theo chuyên ngành dự thi trong phụ lục kèm theo) và Tiếng Anh.

4.2 Trình độ Tiến sĩ: Xét tuyển

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN

- Dự kiến lịch thi vào cuối tháng 8 năm 2011;

- Nhận hồ sơ dự thi từ 16/05/2011 đến 15/07/2011.

Tổ chức ôn tập tại trường Đại học Thuỷ lợi từ 30/5/2011 đến 30/7/2011

Địa chỉ nhận hồ sơ và đăng ký học ôn tập: Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học của Trường Đại học Thuỷ lợi, số 175 - Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội hoặc Ban Đào tạo Cơ sở 2 - Trường Đại học Thuỷ lợi, số 02 - Trường Sa – Phường 17 – Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Thuỷ Lợi xin trân trọng thông báo./.

1. PHỤ LỤC 1: VỀ CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP, GẦN VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN SINH CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

2. PHỤ LỤC 2: XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Các tin khác