Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 2:22:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết đinh danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 19 đợt 2 năm 2011 như sau:

    

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ Lợi ban hành theo Quyết định số 1249/QĐ/BNN ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

       Căn cứ Thông tư 10/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/2/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

       Căn cứ Kết luận cuộc họp xét kết quả thi tuyển sinh trình độ cao học đợt 2 năm 2011 ngày 19/9/2011 của Hội đồng tuyển sinh;

       Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học,

      Hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi quyết định

Điều 1. Nay phê duyệt danh sách trúng tuyển vào kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2011(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Những thí sinh trúng tuyển vào các chuyên ngành Phát triển nguồn nước, Chỉnh trị sông và bờ biển được phép chuyển sang học chuyên Thủy văn học. Những thí sinh trúng tuyển vào các chuyên ngành Cấp thoát nước, Khoa học môi trường tại Cơ sở 2 được phép chuyển ra học tại Hà Nội theo đúng chuyên ngành đã đăng ký dự thi

Những thí sinh thuộc diện trên làm đơn xin xác nhận của khoa và nộp cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH trước ngày 30/9/2011.

Điều 3. Các ông Trưởng Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học, Trưởng các khoa, các đơn vị có liên quan và các thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 19, đợt 2 năm 2011 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Danh sách trúng tuyển

Đường link tiêu chí trúng tuyển được quy định tại Điều 20 - Chương III trong văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

Các tin khác