Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 2:07:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường đại học Thủy Lợi xin thông báo  kế hoạch  Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2009 như sau:

       Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ:Điều kiện dự thi: Theo Quy định của Quy chế tuyển sinh Sau đại học hiện hành có phụ lục kèm theo.

       Đào tạo Thạc sĩ: Tuyển Học viên Cao học khoá 17 vào các chuyên ngành: Thủy văn học V; Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước Q; Xây dựng công trình thủy C; Tưới tiêu cho cây trồng T; Khoa học môi trường M; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường K.

        Đào tạo Tiến sĩ: Tuyển Nghiên cứu sinh NCS khoá 29 vào các chuyên ngành: Cơ học vật thể rắn; Cơ học chất lỏng; Thủy văn học; Phát triển nguồn nước; Chỉnh trị sông và bờ biển; Xây dựng công trình thủy; Địa kỹ thuật xây dựng; Cấp thoát nước; Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng; Tưới tiêu cho cây trồng; Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước; Môi trường đất và nước; Công nghệ môi trường nước và nước thải.

Hình thức đào tạo: Tập trung và không tập trung thí sinh đăng ký hình thức học theo mẫu đăng ký dự thi của Trường.

Hồ sơ đăng ký dự thi:

           - Đơn xin dự thi ghi theo mẫu của trường: trong đó cần ghi rõ chuyên ngành và các môn thi đăng ký môn ngoại ngữ và môn cơ sở, hình thức đào tạo tập trung hay không tập trung, nơi học Hà Nội hay Cơ sở 2, nghề nghiệp và cơ quan làm việc, văn bằng đại học Trường tốt nghiệp, ngành học, hệ đào tạo, cam kết thực hiện quy chế đào tạo;

           - Bản sao hợp lệ có công chứng Nhà nước: Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học, Bằng Thạc sĩ và Bảng điểm Cao học nếu thi tuyển NCS;

           - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nếu là thí sinh tự do;

           - Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định nhân sự;

           -Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;

          - Bản sao hợp lệ các giấy tờ pháp lý để xác nhận về thâm niên nghề nghiệp nếu cần;

          - Bản sao chụp các bài báo khoa học và Đề cương nghiên cứu nếu dự thi đào tạo Tiến sĩ;

           - Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên;

           - 2 ảnh cỡ 4x6, 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ để Trường gửi giấy báo thi;

Toàn bộ hồ sơ trên đựng trong túi 24 x 32 cm và nộp về Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội hoặc gửi thư đảm bảo 

Các môn thi tuyển :

* Thi Cao học 3 môn: Toán, Môn cơ sở ngành V, Q, T và M thi môn Thủy lực, ngành C thi môn Thủy lực hoặc Sức bền vật liệu; ngành K thi Kinh tế học hoặc Kinh tế xây dựng và Tiếng Anh;

* Thi Nghiên cứu sinh:

* Với người có Bằng tốt nghiệp đại học thi 4 môn: Toán, Tiếng Anh, Môn Cơ sở Thủy lực hoặc Sức bền vật liệu, Môn Chuyên ngành của chương trình đại học tương ứng với từng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và bảo vệ Đề cương nghiên cứu;

* Với người có Bằng Thạc sĩ thi 2 môn: Tiếng Anh, Môn Chuyên ngành của chương trình Cao học và bảo vệ Đề cương nghiên cứu.

Thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển

* Nhận Hồ sơ dự thi tại Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học:

* Từ ngày 12/01/2009 đến 15/07/2009;

* Tổ chức ôn tập tại Trường Đại học Thủy lợi từ ngày 04/05/2009 Thí sinh có yêu cầu đăng ký với Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

* Thời gian thi: Tháng 8/2009 sẽ thông báo ngày cụ thể sau

Ghi chú:

1- Cao học khoá 17 sẽ được tổ chức đào tạo tại Trường ĐHTL - Hà Nội và Cơ sở 2 ĐHTL - TP. Hồ Chí Minh. Nếu các thí sinh ở khu vực phía Nam có nhu cầu tổ chức ôn tập tại Cơ sở 2 ĐHTL - TP. Hồ Chí Minh cần ghi rõ để nhà trường xem xét nếu đủ điều kiện mở lớp.

2- Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo ĐH và Sau đại học: ĐT: 04.38524529; 04.35631537 Fax: 04.35638923 Email: daotao@wru.edu.vnĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc Cơ sở 2 ĐHTL tại số 2 Trường Sa, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 08.38400532, Fax: 08.38400542.

Chi tiết xem tại địa chỉ http://wru.edu.vnPHỤ LỤC KÈM THEO THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH NĂM 2009

Trích Quy chế đào tạo thạc sĩ

Điều 11. Điều kiện dự thi

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây:

1. Về văn bằng:

a Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

Riêng đối với ngành ngoại ngữ, nếu người dự thi đăng ký theo ngành ngoại ngữ đúng với bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục thường xuyên thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc ngành ngoại ngữ khác;

b Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành, chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Nội dung kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng dự thi do Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở xem xét, trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định.

Danh mục các ngành phù hợp và các ngành gần được dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đối với từng ngành, chuyên ngành do cơ sở đào tạo xác định trong đề án đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

Trên cơ sở các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể về điều kiện văn bằng; kinh nghiệm công tác chuyên môn cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo của cơ sở mình và công bố công khai trước khi thi ít nhất 3 tháng.

Điều 12. Đối tượng và chính sách ưu tiên

1. Đối tượng :

a Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;

b Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

d Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Các đối tượng được ưu tiên theo mục a khoản 1 Điều này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

3. Chính sách ưu tiên:

a Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm thang điểm 10 cho môn cơ bản;

b Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

Điều 13. Các trường hợp miễn thi tuyển sinh

1. Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên.

2. Điều kiện: Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy được miễn thi khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, đúng ngành, chuyên ngành dự thi, có kết quả rèn luyện cuối khoá xếp từ loại khá trở lên;

b Được khen thưởng cuối khoá học về thành tích học tập hoặc nghiên cứu khoa học bằng khen, giấy khen từ cấp trường trở lên;

c Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, iBT 45 hay IELTS 5.0 hoặc tương đương;

d Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký quyết định tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét chuyển tiếp sinh;

đ Số lượng người được miễn thi tuyển sinh không vượt quá 20 % tổng chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ trong năm của cơ sở đào tạo.

Các tin khác