Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 2:14:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2009 như sau:

   - Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 14/09/2009 đến hết ngày 28/09/2009;

   - Địa điểm nhận đơn phúc khả Phòng 230 nhà A4 – Phòng Đào tạo ĐH&SĐH – Trường Đại học Thuỷ lợi – 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

   - Lệ phí đăng ký phúc khả 50.000 đồng/môn;

   - Thời gian công bố kết quả phúc khả Trước 14/10/2009.

   - Mẫu đơn đăng ký phúc khảo lấy tại địa chỉ website của trường: www.wru.edu.vn;

   - Những thí sinh ở xa gửi đơn xin phúc khảo qua chuyển phát nhanh (EMS) và copy 01 bản đơn Fax ngay về Trường Đại học Thủy lợi theo số Fax: 04.3563.8923 trước khi gửi chuyển phát nhanh theo hạn ở trên;

   Trường Đại học Thuỷ Lợi thông báo để những thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo bài thi trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2009 được biết./.

Mẫu đơn xin phúc khả  Tải về

Các tin khác