Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 5:06:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Năm 2012, Trường Đại học Thủy Lợi tuyển sinh đào tạo Đại học Hệ vừa làm vừa học như sau:

     1. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, chỉ tiêu: 520

     2. Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, chỉ tiêu: 70

     3. Ngành Cấp thoát nước, chỉ tiêu: 70

     4. Ngành Kế toán, chỉ tiêu: 70

     5. Ngành Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn, chỉ tiêu: 70