Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 3:21:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo kết quả tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2011, chi tiết từng khu vực trong file đính kèm,

(click  để download.)

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI;

- CƠ SỞ 2 - ĐẠI HỌC THUỶ LỢI;

- TRUNG TÂM ĐH2 - ĐẠI HỌC THUỶ LỢI;

- LÀO CAI;

- QUẢNG BÌNH;

- SÓC TRĂNG;

- SÔNG ĐÀ;

- THÁI NGUYÊN;

- THANH HOÁ;

- TIỀN GIANG;

- TRÀ VINH.

Các tin khác