Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 3:18:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo "KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NGHỆ AN 3 và SÔNG ĐÀ 7".

Kính mời xem chi tiết theo địa chỉ sau:

1. Nghệ An: TRANG 1TRANG 2TRANG 3TRANG 4;

2.  Sông Đà: TRANG 1; TRANG 2; TRANG 3;

Các tin khác