Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 3:19:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủy lợi thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh đại học Hệ VLVH đợt II năm 2010 của Trường Đại học Thủy lợi như sau:

Click để xem chi tiết:

      Điểm thi Hải Dương

      Điểm thi Hà Nam

      Điểm thi Hà Nội

      Điểm thi Hội An

      Điểm thi Ninh Thuận

      Điểm thi TP.Hồ Chí Minh

Các tin khác