Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 3:16:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy lợi xin thông báp Quyết định hê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học theo hình thức vừa làm vừa học tại TTGDTX tỉnh Yên Bái, TTGDTX Tp.Hải Phòng của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học như sau:

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ/TC ngày 28/04/1964 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi cũ (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT) quy định nhiệm vụ và quyền hạn cho Trường Đại học Thuỷ lợi;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học ban hành theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học theo hình thức vừa làm vừa học tổ chức tại TTGDTX tỉnh Yên Bái, Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản xác định điểm xét tuyển vào Trường ngày 09/12/2009 của Hội đồng tuyển sinh Đại học theo hình thức vừa làm vừa học;

Xét đề nghị của các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng khoa Tại chức,

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học quyết định:

Điều 1. Nay phê duyệt điểm chuẩn vào Trường đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh tuyển đại học theo hình thức Vừa làm vừa học tại TTGDTX tỉnh Yên Bái (67 thí sinh), TTGDTX Tp.Hải Phòng (58 thí sinh), kỳ thi từ ngày 27/11/2009 đến 28/11/2009 như sau:

-            Điểm chuẩn vào Trường tại điểm thi Hải Phòng:  12.0 điểm;

-            Điểm chuẩn vào Trường tại điểm thi Yên Bái    :  14.0 điểm;

-            Ngành học: Kỹ thuật công trình.

Điều 2. Những sinh viên trúng tuyển theo danh sách trên được hưởng quyền lợi theo Quy định tại Quy chế tuyển sinh và Quy chế đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học hiện hành.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng khoa Tại chức, Giám đốc TTGDTX tỉnh Yên Bái, TTGDTX Tp.Hải Phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thí sinh có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

http://daotao.wru.edu.vn/p3/ts/Danh%20sach%20trung%20tuyen%20Hai%20Phong.pdf

Danh sách trúng tuyển Yên Bái

http://daotao.wru.edu.vn/p3/ts/Danh%20sach%20trung%20tuyen%20Yen%20Bai.pdf

Bảng điểm điểm thi Hải Phòng

http://daotao.wru.edu.vn/p3/ts/Ket%20qua%20thi%20Hai%20Phong.pdf

Bảng điểm điểm thi Yên Bái

http://daotao.wru.edu.vn/p3/ts/Ket%20qua%20thi%20Yen%20Bai.pdf

Các tin khác