Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 2:34:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy Lợi xin Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học Khóa 43 Năm 2008 tại trường ĐH Thủy Lợi - Hà Nội như sau:

- Căn cứ quy chế tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng đối với hình thức vừa làm, vừa học (hệ tại chứccũ) được ban hành theo quyết định số:01/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chỉ tiêu được giao.

  Trường ĐH Thuỷ lợi tổ chức thi tuyển sinh Đại học năm 2008 hệ vừa làm vừa học (VLVH) khoá 43 tại trường ĐH Thuỷ lợi cho 2 ngành:

 - Ngành Kỹ thuật Công trình (Ngành Công Trình thuỷ lợi cũ sau khi đã được điều chỉnh và bổ sung chương trình đào tạo).

 - Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Ngành Thuỷ nông-Cải tạo đất cũ sau khi đã được điều chỉnh và bổ sung chương trình đào tạo).

 Nội dung thi tuyển 3 môn: Toán, Lý, Hoá (Đề thi nằm trong chương trình THPT hệ 12 năm).

I/- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Thí sinh (TS) trúng tuyển hệ vừa làm vừa học khoá 43 của trường ĐH Thuỷ lợi sẽ học tập tại  Trường ĐH Thuỷ lợi với thời gian là 4,5 năm. Hình thức Tổ chức và Quản lý đào tạo theo phương thức kết hợp giữa tín chỉ và niên chế với nội dung chương trình đào tạo mới.

II/- ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1/- Công dân nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (Trừ quân nhân & Công an ND sẽ thi vào các trường do bộ Quốc phòng và bộ Công an qui định) không phân biệt nam, nữ, tôn giáo..... nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào hệ đại học VLVH  khoá 43 của trường ĐH Thuỷ lợi:

a/- Đã tốt nghiệp và được cấp một trong các loại bằng sau đây: Trung học phổ thông (THPT), trung học chuyên nghiệp (THCN), trung học bổ túc (THBT) hoặc trung học nghề (THN).

b/- Đã có thời gian công tác, làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, hoặc có thời gian lao động tại địa phương, thời gian làm việc trong tất cả các thành phần kinh tế khác từ 12 tháng trở lên (tính đến ngày dự thi).

c/- Không hạn chế tuổi đời nhưng phải có đủ sức khoẻ để học tập, công tác và lao động theo qui định tại thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN & DN số: 10/TT-LB ngày 18/08/1989 và công văn hướng dẫn số: 2445/TS ngày 20/08/1990 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

d/- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo qui định.

đ/- Có mặt tại Trường ĐH Thuỷ lợi đúng thời gian qui định trong giấy báo dự thi, nộp đầy đủ lệ phí dự thi.

2/- Những thí sinh đã tốt nghiệp đại học khối A nếu có đủ các điều kiện sau đây có thể được nhà trường xét miễn thi tuyển sinh:

  a/- Có đầy đủ hồ sơ tuyển sinh theo qui định chung của Bộ GD & ĐT.

  b/- Đã tốt nghiệp đại học khối A và có bản sao Bằng tốt nghiệp ĐH nộp trong hồ sơ tuyển sinh.

  c/- Có giấy Chứng nhận của trường ĐH đã cấp bằng Đại học xác nhận đã dự thi tuyển sinh khối A gồm ba môn Toán, Lý, Hóa.

 3/ - Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi :

a/- Những người không chấp hành luật Nghĩa vụ quân sự. Những người có hành vi phạm pháp đang bị truy tố hoặc trong thời gian thi hành án.

b/- Những người bị tước quyền dự thi hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa được 2 năm  (tính từ năm bị tước quyền dự thi hoặc ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi).

c/- Học sinh, sinh viên đang học tại các trường đào tạo chưa được Hiệu trưởng trường đang học cho phép dự thi. Cán bộ, CNV trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn đang làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp chưa được Thủ trưởng cơ quan cho phép đi học. Người lao động đang lao động tại địa phương hoặc làm hợp đồng ngắn hạn tại các cơ quan, xí nghiệp mà chưa được Chủ tịch UBND xã (hoặc phường) nơi có hộ khẩu thường trú xác nhận vào Phiếu tuyển sinh.

III/- THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

Thí sinh dự thi phải làm đầy đủ các giấy tờ theo qui định và nộp hồ sơ tại Khoa Tại chức - Trường ĐH Thuỷ lợi (Chỉ nhận những hồ sơ có đầy đủ giấy tờ và hợp lệ). Mỗi hồ sơ bao gồm:

1/ - Một Phiếu tuyển sinh. Phiếu tuyển sinh phải làm theo mẫu thống nhất do Trường ĐH Thuỷ lợi phát hành. Thí sinh phải xem kỹ bản“Hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ dự thi vào trường ĐH Thuỷ lợi để khai đúng và đầy đủ theo qui định”.

  2/ - Một bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Bản sao bằng phải có chữ ký và dấu xác nhận của công chứng nhà nước hoặc của cấp có thẩm quyền.

  3/ - Một bản sao giấy khai sinh. Bản sao giấy khai sinh phải có chữ ký và dấu của công chứng nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền.

  4/ - Một giấy xác nhận thời gian công tác hoặc làm việc. Giấy xác nhận thời gian công tác đối với TS là CBCNV trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn do Thủ trưởng cơ quan ký và đóng dấu. Giấy xác nhận thời gian làm việc dùng cho các đối tượng còn lại do Chủ tịch UBND phường, xã ký và đóng dấu.

 5/ - Một bản sao sổ hộ khẩu thường trú: Những TS có hộ khẩu thường trú thuộc khu vực: KV1-VC, KV1-VS, KV1-MN, KV1, KV2-NT phải có bản sao toàn bộ sổ hộ khẩu thường trú (kể cả tờ bìa) của công chứng nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền.(thí sinh thuộc khu vực KV3, KV2 không phải sao hộ khẩu).

  6/ - Ba tấm ảnh màu cỡ (3x4) cm mới chụp không quá 6 tháng, sau ảnh ghi đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh.

  7/ - Hai phong bì có dán sẵn tem. Trên phong bì ghi đầy đủ họ, tên và địa chỉ của thí sinh.

  8/ - Các giấy tờ ưu tiên (Nếu có). Thí sinh thuộc diện ưu tiên nào phải có giấy tờ ưu tiên tương ứng do cấp có thẩm quyền ký và đóng dấu (TS phải xem kỹ  phần hướng dẫn của trường để có đủ và đúng các loại giấy tờ ưu tiên cần thiết)

   Tất cả các giấy tờ trên đựng trong một bì giấy cứng cỡ ( 23,5 x32,5 ) cm. Ngoài bì ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của thí sinh và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ theo qui định.

IV/- KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

- Thí sinh mua Hồ sơ dự thi tuyển tại Khoa Tại chức từ ngày 10/03/2008 đến hết ngày 30/04/2008.

- Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng kí dự thi tại Khoa Tại chức trường ĐH Thuỷ lợi từ ngày 20/03/2008 đến hết ngày 10/05/2008 (Khi nộp hồ sơ, thí sinh nộp lệ phí đăng kí dự thi theo quy định của Bộ. Nhà trường chỉ nhận những hồ sơ có đầy đủ giấy tờ hợp lệ đồng thời phát giấy báo thi cho thí sinh).

- Thí sinh có nhu cầu ôn tập, đăng ký tại khoa Tại chức khi nộp hồ sơ dự tuyển. Nhà trường sẽ mở lớp ôn tập nếu số lượng thí sinh đăng ký đủ để mở lớp.

09 giờ 00 ngày 04/ 06/2008, thí sinh phải có mặt tại trường ĐH Thuỷ lợi để nhận phòng thi, nộp lệ phí thi và nghe phổ biến qui chế thi tại phòng thi.

-  Các ngày 4,5,6/06/2008 thi tuyển 3 môn : Toán, Lý, Hóa (lịch thi cụ thể Nhà trường sẽ thông báo sau).

    Khi cần, thí sinh có thể liên hệ với Khoa Tại chức - Trường ĐH Thuỷ lợi (Phòng 508 & 510, tầng 5 nhà A1 - Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội). ĐT: (04)5.638.071 & (04)8.522.813; Fax: (04)8.522.813.

Các tin khác