Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 2:26:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học hệ vừa học vừa làm tại  Trường THKT NN&PTNT Hà Tĩnh năm 2006 như sau:

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Căn cứ quyết định số 351 -QĐ/TC ngày 28/04/1964 của Bộ Thuỷ lợi cũ (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT) quy định nhiệm vụ và quyền hạn cho Trường Đại học Thuỷ lợi.

Căn cứ quy chế tuyển sinh tại chức ban hành theo Quyết định số 01/2001/QĐ - BGD&ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học tại chức từ ngày 05/9/2006 đến 08/9/2006 tại Trường THKT NN&PTNT Hà Tĩnh.

Căn cứ vào biên bản xác định điểm xét tuyển vào Trường ngày 02/10/2006 của Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ Tại chức 2006.

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH và Trưởng khoa Tại chức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay duyệt điểm chuẩn tuyển chọn cho ngành Công trình Thuỷ lợi của lớp Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường THKT NN&PTNT Hà Tĩnh, kỳ thi từ ngày 05/9/2006 đến 08/9/2006 như sau:

- Điểm chuẩn là: 12.0 điểm.

- Điểm chênh ưu tiên khu vực, đối tượng liền kề là: 1.0 điểm.

Điều 2: Phê duyệt 77 thí sinh trúng tuyển và 02 thí sinh thuộc diện miễn thi vào lớp Đại học vừa học vừa làm, ngành Công trình Thủy lợi.(có danh sách kèm theo)

Điều 3: Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng khoa Tại chức, Hiệu trưởng Trường THKT NN&PTNT Hà Tĩnh, các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Các tin khác