Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

9/20/2012 6:09:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy Lợi thông báo lịch thi Tuyển sinh hệ Liên thông hoàn chỉnh kiến thức đại học được tổ chức vào các ngày 5/10/2012 và ngày 6/10/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                        Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

  

    Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, Trường Đại học Thủy Lợi thông báo lịch thi Tuyển sinh hệ Liên thông hoàn chỉnh kiến thức đại học được tổ chức vào các ngày 5/10/2012 và ngày 6/10/2012.

Nhà trường trân trọng thông báo tới các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Hệ Liên thông hoàn chỉnh kiến thức đại học được biết.

Nhà trường sẽ gửi giấy báo thi cho thí sinh trong các ngày 25, 26 tháng 9 ( thí sinh có thể nhận giấy báo thi tại P232 nhà A4).

Các tin khác