Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

11/20/2012 3:31:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học Đợt 2 năm 2012 như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:   1084/TB-ĐHTL

 

Hà Nội, ngày  15  tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học Đợt 2 năm 2012

 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học Đợt 2 năm 2012 như sau:

I.)        Ngành tuyển sinh

-          Kỹ thuật công trình xây dựng

-          Kế toán

II.)     Đối tượng tham gia thi tuyển

Là công dân Việt Nam, có bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng đúng ngành đào tạo, tương đương hoặc khác ngành nhưng cùng khối ngành đào tạo thỏa mãn điều kiện sau:

-          Nếu tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

-          Nếu tốt nghiệp loại trung bình thì phải có thời gian công tác ít nhất 01 năm mới được tham gia dự thi tuyển.

-          Đối với trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng khác ngành nhưng cùng khối ngành phải học chuyển đổi các môn học trước khi dự thi theo quy định của Nhà trường.

III.)  Môn thi tuyển

STT

Ngành

Môn thi

1

Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

-             Thủy lực

-             Sức bền vật liệu 1

2

Kế toán

-             Nguyên lý kế toán

-             Kế toán tài chính

 

IV.)       Thời gian thi tuyển: Các ngày 24, 25/12/2012

V.)          Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức học ôn

-          Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày  15/11/2012- 10/12/2012;

-          Tổ chức ôn tập: Dự kiến từ ngày 24/11/2012-16/12/2012 (thí sinh có nguyện vọng học ôn tập  đăng ký trước ngày 24/11/2012);

-          Hồ sơ đăng ký dự thi, đề cương ôn tập và đăng ký học liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Phòng 232- Nhà A4) – Trường Đại học Thủy lợi – 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội;

Chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo ĐH&SĐH theo địa chỉ trên hoặc qua điện thoại 04.3563.1537 email: daotao@wru.edu.vn.

Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo đến toàn thể các đơn vị, cá nhân và các thí sinh được biết.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT (để b/c);

- Các trường Cao đẳng, các C.ty;

- Các đơn vị trong toàn trường;

- Ban biên tập trang web;

- Lưu VT, ĐH&SĐH.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

PGS.TS Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác